Згода
на обробку персональних даних

Я, користувач додатку, даю свою згоду на обробку та зберігання моїх персональних даних, таких як: ПІБ, номери телефонів, місця проживання, адреса електронної пошти та інщі відомості про мене, що вводяться мною при реєстрації та оформленні замовлення на видавничу продукцію.

Метою збору та використання персональних даних є виконання умов договору роздрібної купівлі-продажу видавничої продукції та поліпшення роботи веб-сайту видавництва.

Я не маю заперечень проти того, що мої персональні дані можуть бути передані третім особам, якщо це буде потрібно для належного виконання умов договору роздрібної купівлі-продажу видавничої продукції.

Я підтверджую, що обсяг прав як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», мені відомий і зрозумілий.